Škodlivé chemické látky v domácom prachu boli potvrdené

Chemikálie v prachu

 

Domáci prach obsahuje škodliviny, ktoré negatívne vplývajú na vaše zdravie.

Vedci z Ameriky už túto skutočnosť aj potvrdili.

Venujte kvalitnému vysávaniu patričnú pozornosť, pretože v domácom prachu sa nachádza množstvo chemických škodlivín.

Američania totiž zistili v prachu až 45 druhov rôznych chemikálií.

Mnohým z chemických látok nájdených v prachu pripisujú zodpovednosť za onkologické ochorenia, neplodnosť, kardiovaskulárne choroby, resp. poruchy metabolizmu.

Univerzitní profesori (Univerzita G. Washingtona) posudzovali výsledky 27 rôznych štúdií. Chemikálie, ktoré boli v domácom prachu nájdené, pochádzali zo zariadenia bytov resp. z predmetov, ktoré sa v domácnosti bežne nachádzajú a používajú.

  1. Najčastejšie sa v prachu objavovali ftalátySú súčasťou plastov a niektorých kozmetických výrobkov. Ftaláty pôsobia negatívne predovšetkým na hormonálny systém. Môžu spôsobovať nielen neplodnosť mužov, ale aj cukrovku a nadváhu. Spôsobujú tiež alergie, vyvolávajú astmu a poškodzujú účinnosť enzýmov. Chlapci, ktorí vyrastajú v prostredí, kde je výskyt ftalátov, pomaly strácajú svoju mužnosť.
  2. Ďalšou výraznou časťou domáceho prachu boli fenoly. Sú súčasťou farbív, lepidiel, impregnačných látok, rozpúšťadiel, čistiacich prostriedkov a umelohmotných látok. Sú jedovaté a leptavé. Pri dlhodobej expozícii môžu vážne poškodiť zdravie – poškodzujú pečeň, obličky a centrálnu nervovú sústavu. Do organizmu sa dostávajú inhaláciou resp. vstrebávaním pokožkou.
  3. Na ďalšom mieste boli polybrómované difenylétery, ktoré sa využívajú v nábytkárstve a pri výrobe  elektroniky, v stavebníctve a v textilnom priemysle ako spomaľovače horenia. Do organizmu sa dostávajú vdychovaním   resp. kožným kontaktom. Bol niekoľkokrát potvrdený ich negatívny vplyv na hormonálny systém,  predovšetkým na štítnu žľazu. Sú to potenciálne karcinogénne látky. Medzinárodná snaha smeruje k plošnému  zákazu týchto látok.
  4. Ďalšiu časť najčastejšie sa vyskytujúcich chemikálií v domácom prachu tvorili perfluorokarbóny. Používajú sa pri výrobe kobercov a textilných látok, ktoré odpudzujú vodu. Môžu znižovať plodnosť a môžu sa podieľať na vzniku onkologických ochorení.

 

Najlepšou cestou ako sa dopracujete ku zdravšiemu vzduchu v domácnosti bez škodlivých chemikálií a prachu je nielen používanie ekologických materiálov a výrobkov, ale samozrejme aj pravidelné vysávanie kvalitným ekologickým vysávačom bez využitia sáčkov a filtrov.

Kvalitný bezfiltrový vysávač , najlepšie vodný vysávač vám pomôže výrazne zredukovať množstvo chemických škodlivín vo vzduchu, ktorý dýchate vy a vaše deti.

Čisté a zdravšie prostredie a dobrý pocit  bude vašou odmenou.

Vyskúšať si ho môžete bezplatne TU.

Uveďte, prosím, Vaše meno a e-mail, na ktorý Vám dokument zašlem.
X
Ak e-mail s predmetom "Vodný vysávač" náhodou neobjavíte v hlavnej pošte svojej
e-mailovej schránky, nazrite, prosím, aj do zložky nevyžiadaná pošta alebo reklamy.

Presuňte si potom tento e-mail do hlavnej pošty.
X