O RUDOLFÍNE

Foto MR 11-15

 

Už vyše 20 rokov pomáham ľuďom zdravšie bývať, šetriť ich čas a náklady potrebné na očistu domácnosti alebo pracoviska. 

Mojou snahou je prispieť svojou činnosťou k naplneniu predstavy, že môžem byť súčasťou spoločnosti šťastných a spokojných ľudí.

 

 

 

Je úžasné, že si dnes, i napriek rôznym nepriazňam  v  živote, viem uvedomiť vlastný pocit šťastia. Na vysokú školu som sa dostala až na druhý pokus, po ukončení VŠ štúdia, i napriek tomu, že s vyznamenaním, som sa dlho nevedela zamestnať, do našej rodiny dlho neprichádzali tak želané deti a neskôr výpoveď zo zamestnania v čase materskej dovolenky z dôvodu likvidácie štátneho podniku a takmer žiadna možnosť zamestnať sa ako matka s malými deťmi. To všetko vyústilo do vtedy vážneho rozhodnutia. Otvoriť si živnosť a  venovať  sa propagovaniu separátorovej čistiacej technológii.

Dnes tento krok neľutujem. Tejto činnosti sa venujem  doteraz.

PONAUČENIE:

Naučila som sa, že všetko zlé je vždy na niečo dobré. Treba vnímať nepriazeň v živote ako časť hry, ktorá je potrebná pre zmenu k lepšiemu.

V čase  hľadania zamestnania počas mojej materskej dovolenky  som spoznala  americký separátorový prístroj Rainbow, ktorý som považovala za mimoriadne potrebný svoju rodinu. Potrebovala som ho ako alergik a moje deti tiež, kvôli predispozícii na alergie. Prístroj ma  oslovil  natoľko, že bolo pre mňa priam nevyhnutné ho vlastniť. Pre jeho  cenu, ktorú vtedy rozpočet našej rodiny nemohol zvládnuť a neexistujúcu možnosť získať prístroj formou nejakých splátok, som sa rozhodla získať tento prístroj pre mňa jediným spôsobom – prácou pre spoločnosť Rainbow.

Moje začiatky v obchode  neboli ružové, ale moje rozhodnutie prístroj získať, bolo veľmi veľké na to, aby som s obchodovaním prestala. Viete si iste predstaviť aká som bola šťastná, keď som prístroj po čase pre svoju rodinu získala. Od tejto činnosti a možnosti robiť aj iných ľudí šťastnými, som už neodišla. Asi  po dvoch rokoch som prijala ponuku robiť regionálne obchodné zastúpenie na Slovensku pre slovinsko-nemeckú  firmu HYLA, ktorá priniesla na slovenský trh konkurenčný produkt – separátorový čistiaci stroj vyrobený v Slovinsku. Po desiatich rokoch práce pre firmu HYLA ma  oslovil pán Jürgen Wehner z nemeckej spoločnosti PRO-AQUA International GmbH s ponukou zastupovať jeho firmu na Slovensku. Ponuku som v roku 2006 prijala.

PONAUČENIE :

Naučila som sa, že všetko, na čo človek upriamuje svoju pozornosť a po čom túži, sa mu vždy vyplní. Je potrebné len zameriavať svoju pozornosť a energiu na jeden konkrétny cieľ a vydržať.

ČO JE DNES?

Zastupujem nemeckú spoločnosť PRO-AQUA International, ktorá v takmer 50 krajinách sveta robí ľudí spokojnejšími, zdravšími a šťastnejšími pomocou prístroja, ktorý pracuje na rovnakom princípe a  s  rovnakým úžitkom ako  prístroj Rainbow, ktorý  ma  v mojich začiatkoch tak veľmi oslovil.

Dnes mám dvoch dospelých úžasných synov, úžasného manžela, ktorý vždy stál a stále stojí pri mne a verí mi aj vtedy, keď idem do rizikových aktivít, ktorý vždy akceptoval a akceptuje moju zanietenosť a zaneprázdnenosť, pomáha mi a je mi veľkou oporou.

Dnes mám stovky spokojných zákazníkov a prácu, ktorá ma baví a napĺňa.

PONAUČENIE:

Naučila som sa, že splnenie každej túžby človeka vždy dlho trvá. Preto je dôležité naučiť sa počkať na to, až nastane ten správny čas.

 

ČO CHCEM EŠTE UROBIŤ?

Sú to dve veci.
  1.  Vniknem čo najviac do tajov internetového marketingu a dám tak viacerým ľuďom možnosť objaviť zatiaľ nepoznané.
  2.  Rozšírim rodinu spokojných ľudí, ktorí  nepoznané už objavili  a používajú to.
 

PRO-AQUA JE VODA, ČO MA DRŽÍ NAD VODOU

       Vyskúšajte a spoznajte aj vy všetky úžitkové vlastnosti  prístroja PRO-AQUA.
Môže to byť aj pre vás príjemným prekvapením.

OZDRAVTE SI ZDARMA  SVOJU DOMÁCNOSŤ

Uveďte, prosím, Vaše meno a e-mail, na ktorý Vám dokument zašlem.
X
Ak e-mail s predmetom "Vodný vysávač" náhodou neobjavíte v hlavnej pošte svojej
e-mailovej schránky, nazrite, prosím, aj do zložky nevyžiadaná pošta alebo reklamy.

Presuňte si potom tento e-mail do hlavnej pošty.
X