ČLÁNKYNaučila som sa …

…že najlepšia učebňa života je minulosť staršieho človeka, než som ja…  … že stačí, aby jeden [...]
Uveďte, prosím, Vaše meno a e-mail, na ktorý Vám dokument zašlem.
X
Ak e-mail s predmetom "Vodný vysávač" náhodou neobjavíte v hlavnej pošte svojej
e-mailovej schránky, nazrite, prosím, aj do zložky nevyžiadaná pošta alebo reklamy.

Presuňte si potom tento e-mail do hlavnej pošty.
X